त्रिकोन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रिकोन शब्दप्रकार : तत्सम