त्रिकोणमिति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रिकोणमिति शब्दप्रकार : तत्सम