सामग्रीमा जानुहोस्

त्रि

Wiktionaryबाट

त्रि शब्दप्रकार : तत्सम