त्रि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रि शब्दप्रकार : तत्सम