त्रातुं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रातुं शब्दप्रकार : तत्सम