त्राण

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्राण शब्दप्रकार : तत्सम