त्राटक

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्राटक शब्दप्रकार : तत्सम