त्रयोविंशति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रयोविंशति शब्दप्रकार : तत्सम