त्रयं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रयं शब्दप्रकार : तत्सम