त्याज्यं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्याज्यं शब्दप्रकार : तत्सम