त्यागी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्यागी शब्दप्रकार : तत्सम