त्यागस्य

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्यागस्य शब्दप्रकार : तत्सम