त्यागः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्यागः शब्दप्रकार : तत्सम