त्यागं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्यागं शब्दप्रकार : तत्सम