त्याग

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्याग शब्दप्रकार : तत्सम