त्यज्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्यज् शब्दप्रकार : तत्सम