त्यजति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्यजति शब्दप्रकार : तत्सम