त्यक्तुं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्यक्तुं शब्दप्रकार : तत्सम