त्यक्त

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्यक्त शब्दप्रकार : तत्सम