तैलचित्र

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तैलचित्र शब्दप्रकार : तत्सम