तेऽपि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तेऽपि शब्दप्रकार : तत्सम