तेशां

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तेशां शब्दप्रकार : तत्सम