तेजोन्वेषः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तेजोन्वेषः शब्दप्रकार : तत्सम