तेजस्विन्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तेजस्विन् शब्दप्रकार : तत्सम