तेजस्विनावधीतमस्तु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तेजस्विनावधीतमस्तु शब्दप्रकार : तत्सम