तेजस

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तेजस शब्दप्रकार : तत्सम