तृष्णां

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तृष्णां शब्दप्रकार : तत्सम