तृष्णा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तृष्णा शब्दप्रकार : तत्सम