सामग्रीमा जानुहोस्

तृष्णा

Wiktionaryबाट

तृष्णा शब्दप्रकार : तत्सम