तृटि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तृटि शब्दप्रकार : तत्सम