तूला

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तूला शब्दप्रकार : तत्सम