तुष्यति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तुष्यति शब्दप्रकार : तत्सम