तुष्टः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तुष्टः शब्दप्रकार : तत्सम