तुल्यः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तुल्यः शब्दप्रकार : तत्सम