तुला

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तुला शब्दप्रकार : तत्सम