तुम्बरं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तुम्बरं शब्दप्रकार : तत्सम