तुण्डं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तुण्डं शब्दप्रकार : तत्सम