तीक्ष्ण

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तीक्ष्ण शब्दप्रकार : तत्सम