तिष्ठसि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तिष्ठसि शब्दप्रकार : तत्सम