तिष्ठन्ति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तिष्ठन्ति शब्दप्रकार : तत्सम