तिष्ठन्तं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तिष्ठन्तं शब्दप्रकार : तत्सम