तिष्ठनि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तिष्ठनि शब्दप्रकार : तत्सम