तिष्ठति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तिष्ठति शब्दप्रकार : तत्सम