तिलकम्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तिलकम् शब्दप्रकार : तत्सम