तिमिर

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तिमिर शब्दप्रकार : तत्सम