तित्तिभ

Wiktionaryबाट
यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

तित्तिभ शब्दप्रकार : तत्सम