तावन्निज

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तावन्निज शब्दप्रकार : तत्सम