तारेण

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तारेण शब्दप्रकार : तत्सम