तारिणि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तारिणि शब्दप्रकार : तत्सम