तामसी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तामसी शब्दप्रकार : तत्सम