तामसिक

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तामसिक शब्दप्रकार : तत्सम