तामसाः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तामसाः शब्दप्रकार : तत्सम